s radostí vám oznamujeme, že naše dlouhodobá snaha přinesla ovoce! Společnost EG.D zařadila náš střídač Growatt SPH mezi doporučené asymetrické hybridní střídače pro připojení do české distribuční sítě.

Společnost EG.D nedávno aktualizovala seznam doporučených střídačů, které podrobil důkladnému zátěžovém testování. Máme radost, že Growatt SPH s novým firmwarovým updatem úspěšně prošel testováním a byl schválen ve všech parametrech měření.

Naše obchodní strategie je postavená na portfoliu špičkových a bezpečných technologií. Doporučujeme všem instalačním společnostem a zájemcům o fotovoltaické systémy důvěřovat seznamu doporučených střídačů. V současnosti se setkáváme s problémy nefunkčních nebo dokonce hořících rezidenčních systémů. Bezpečnost a spolehlivost by měly být při výběru technologií vždy na prvním místě. Proto doporučujeme všem instalačním společnostem a zájemcům o fotovoltaické systémy důvěřovat seznamu doporučených střídačů.

Vaše bezpečí je pro nás prioritou.

Protokol EG.D