Společnost SOLSOL s.r.o. na svém sídle zprovoznila fotovoltaickou elektrárnu s bateriovým systémem a dobíjecí stanicí pro elektro mobil.

Energie vyprodukovaná fotovoltaickou elektrárnou slouží k pokrytí vlastní spotřeby kanceláří a rekuperační jednotky s tepelným čerpadlem. Zároveň částečně dobíjí firemní elektromobil. Případné přebytky jsou pak akumulovány v 10 kW lithiové baterii pro využití mimo výrobní špičku.

Oficiální plakát projektu


Projekt byl spolufinancování Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Akumulace energie.
Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010452