Společnost SOLSOL s.r.o. na svém sídle zprovoznila fotovoltaickou elektrárnu s bateriovým systémem a dobíjecí stanicí pro elektro mobil.

Energie vyprodukovaná fotovoltaickou elektrárnou slouží k pokrytí vlastní spotřeby kanceláří a rekuperační jednotky s tepelným čerpadlem. Zároveň částečně dobíjí firemní elektromobil. Případné přebytky jsou pak akumulovány v 10 kW lithiové baterii pro využití mimo výrobní špičku.

Oficiální plakát projektu


Projekt s koncovým číslem 10452 – Nízkouhlíkové technologie II – Akumulace

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie II

Název projektu: Akumulace energie, fotovoltaika a dobíjecí stanice pro společnost SOLSOL s.r.o.

Jméno žadatele: SOLSOL s.r.o.

Termín realizace: 5. 5. 2017 - 30. 4. 2018

Způsobilé výdaje: 483 480 Kč

Dotace: 386 784 Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo prostřednictvím pořízení bateriového systému, fotovoltaické elektrárny a dobíjecí stanice snížit provozní náklady spojené s nákupem elektrické energie, zvýšit energetickou soběstačnost a bezpečnost v případě výpadku dodávky energie ze sítě a snížit uhlíkovou stopu společnosti. 

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do FVE, bateriového uložiště a dobíjecí stanice pro elektromobily, které slouží k podnikatelským účelům společnosti žadatele. 

FVE SOLSOL s.r.o.SOLSOL Baterie Dobíječka SOLSOL