Od ledna využíváme první z několika plánovaných elektromobilů, BMW I3.  S dojezdem takřka 300km bude ideálním městským vozidlem mezi úřady, poštami a lokálními klienty.

Projekt byl finanční dotací z programu OPPIK - Nízkouhlíkové technologie.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie II

Název projektu: Pořízení elektromobilu pro potřeby společnosti SOLSOL s.r.o.

Jméno žadatele: SOLSOL s.r.o.

Termín realizace: 16. 10. 2018 - 22. 1. 2019

Způsobilé výdaje: 446 109,90 Kč

Dotace: 334 582,42 Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu za účelem přechodu společnosti SOLSOL s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu. 

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu, který slouží k podnikatelským účelům společnosti žadatele. 

IBM i3 SOLSOL

 

LOGO EU