S radostí vítáme v našem týmu Jiřího Hlavenku, podnikatele, investora a vizionáře, který má bohaté zkušenosti z mnoha úspěšných projektů. Do SOLSOLu vstoupil s 10,5% podílem. Jiří spoluzaložil firmu Kiwi.com a jako aktivní investor působí ve více než 20 společnostech.

Jiří Hlavenka


„Mé angažmá v SOLSOL má dvě roviny. Potenciál solární energetiky je bezpochyby obrovský a stále nevyužitý. Jen asi 3 % střech je osazeno fotovoltaikou. A s tím, jak budou dál klesat realizační náklady, objevovat se možnosti využívání systému s baterií v zapojení do smart gridu, návratnost ještě poroste. Druhou rovinu představuje zdejší firemní kultura a přístup k podnikání. V tomto ohledu mi SOLSOL připomíná nejlepší firmy, u nichž jsem měl čest být,“ říká Hlavenka.

Vedení společnosti se rozhodlo, že další expanzi bude muset zajistit příchod zkušených manažerů. Do týmu SOLSOL se tak přidali Miroslav Kolář, Michal Hrabí a Pavel Toman.

Miroslav Kolář, který převzal pozici finančního ředitele, má zkušenosti z mnoha úspěšných projektů, včetně vybudování největšího středoevropského výrobce celodřevěných podlah v rámci skupiny MAGNUM. Před příchodem do SOLSOL se věnoval řízení strojírenské firmy TOS-Znojmo, kterou se mu podařilo dostat do zisku po sedmi letech ztrát.

Miroslav Kolar


Co tě kariérně nejvíc formovalo?
Úspěšní, cílevědomí, slušní a pracovití podnikatelé.

Co bys označil za svoje dosavadní největší kariérní úspěchy?
Jednoznačně participace na projektu vybudování největšího středoevropského výrobce celodřevěných podlah ve skupině MAGNUM od založení až po exit a dále úspěšné restrukturalizace. Např. nemocnice SURGAL Clinic, která je dnes jednou z největších, ale především nejmodernějších soukromých nemocnic v ČR, nebo třeba strojírenské firmy TOS-Znojmo, kterou se nám během jednoho roku s novým manažerským týmem podařilo dostat do solidního zisku po sedmi letech ztrát a to v prostředí obrovského růstu cen materiálu, energií, růstu úrokových sazeb  a všeobecném tlaku na růst mezd.

Proč zrovna přestup do SOLSOL?
Jednoznačně lidé a projekt samotný. S Radkem Orságem se známe delší dobu. Obdivuji jeho skromnost, cit pro business a schopnost shromažďovat kolem sebe lidi, kteří mají drive, umí si vzájemně naslouchat a táhnou za jeden provaz.

Co bys v rámci SOLSOL chtěli dokázat? Kam bys v rámci svých kompetencí chtěl SOLSOL dovést? Jednoznačný cíl, je být lídrem v oblasti špičkových fotovoltaických technologií a vybudovat společnost, která bude úspěšná, prospěšná a inspirující.

Jak vidíš trajektorii solárního byznysu v ČR/v rámci Evropy?
Dnes lidé úplně jinak vnímají hodnotu a dostupnost energií, než tomu bylo před několika měsíci a tato oblast podnikání působí skoro jako "sky is the limit", ale stávající boom jednou ochladne. Důležité je, abychom si jako společnost vybudovaly zdravé návyky v oblasti hospodaření s energiemi, chovali se k našemu prostředí šetrně a nastartovali udržitelný rozvoj podnikání v této oblasti pro další generace. Solární technologie jsou a budou perspektivní, už jen proto, že směřují k tomu nejpřirozenějšímu zdroji energie, který máme, a tím je naše Slunce.

Michal Hrabí, který převzal pozici provozního ředitele, získal zkušenosti jako zakladatel startupového akceleračního programu StarCube a následně vedl Microsoft Inovační Centrum v Brně. Osm let stál také v čele technologické firmy Phonexia, která se věnuje softwarovým řešení v oblasti rozpoznávání lidského hlasu.

MIchal Hrabi


Co tě kariérně nejvíc formovalo?
Skvělý šéf na začátku pracovní dráhy, který mi ukázal, jak je důležité v organizacích pracovat na osobního rozvoji, respektu a odpovědnosti.

Co bys označil za svoje dosavadní největší kariérní úspěchy?
Průkopnictví – v roli šéfa Microsoft Innovation Center Brno jsem pilotoval nové aktivity, které produkovaly jako úspěšné startupy, tak zajímavé mobilní aplikace. Naše programy přebírala centra po celém světě (cca 180 inovačních center), což nás přivedlo na výsluní jako jedno z Top 3 center po světě. V roli vedoucího Startup programu JIC jsem stál u zrodu prvního středoevropského startup akcelerátoru, jehož „absolventi“ dnes tvoří přes 30 miliard Kč v obratu.

Organizace – posun akademického startupu (Phonexia) do respektované firmy v oboru, zněkolikanásobení revenue, uvedení „subscription“ business modelu, přepnutí do English-first prostředí, partnerství s Intel a nVidia, a hlavně vytvoření férového pracovního prostředí, které bylo oceňované jak zaměstnanci, tak odborníky (Férový zaměstnavatel roku 2020, IBM Firma roku 2021).

Proč zrovna přestup do SOLSOL?
Hledal jsem prostředí, které bude něčím nové, ale ve kterém budu zároveň schopen využít své zkušenosti. Hledal jsem také místo, kde bude leader a lidé, od kterých se mohu učit něco nového.

Co bys v rámci SOLSOL chtěli dokázat? Kam bys v rámci svých kompetencí chtěl SOLSOL dovést?
Chci přivést na trh nový produkt pro koncové zákazníky (rezidenty), který jim umožní společně tvořit budoucnost evropské energetiky.

I proto potřebujeme transformovat personálně malou firmu na středně velkou, moderní firmu s férovým prostředím a angažovanými zaměstnanci, kteří se rozvíjejí a které baví nejen to, co děláme, ale i jak a s kým to děláme.

Raketově rosteme a musíme udělat zásadní skok v rámci digitalizace businessu, který je nyní spíše konzervativní a vytvořit ze SOLSOL leadera nejen tržbami, ale i nástroji a metodami, které využívá. Díky tomu otevřít prostor pro zásadní růst nejen v rámci ČR, ale i do zahraničí.

Moje vize je udělat ze SOLSOLu leadera, který je oporou pro naše partnery a také který je inspirací pro další firmy v oboru i mimo něj.

Pavel Toman, který se stal Head of Sales, má bohaté zkušenosti s prodejem technologií a řízením obchodních týmů. Řídil obchod v rámci gigantu Procter & Gamble a působil také v Tesco Central Europe na pozici Sales Director.

Pavel Toman


Co tě kariérně nejvíc formovalo?
Posledních 18 let jsem byl v FMCG businessu - naučil jsem se řídit komplexní business v obratech miliardách korun přes všechny oblasti multifunkčního teamu, naučil se, jak důležitá je práce s lidmi (spolupráce, rozvoj a osobní rovina). S přesahem do marketingu, financi, salesu, logistiky jsem získal komplexní pohled na věc. Z toho budu čerpat cely život.

Proč zrovna přestup do SOLSOL?
Klíčovým pro mne byli lidé a celková atmosféra ve firmě – už při pohovoru jsem měl z firmy super pocit.

Co bys v rámci SOLSOL chtěl dokázat? Kam bys v rámci svých kompetencí chtěl SOLSOL dovést?
Celkový boom solárního business znamená neuvěřitelný růst firmy a tím pádem potřeby ve smyslu budování teamu, kompetencí a možností. Rád bych pomohl firmě s růstem, efektivitou a rozvojem lidí s klíčovým cílem – stát se PREFEROVANÝM DODAVATELEM v oblasti solárních technologií. Business dělají lidé, a když jsou to odborníci navíc odborníci na pravém místě, neprodáváme jen technologie, ale produkt včetně služby s přidanou hodnotou.

Jak vidíš trajektorii solárního byznysu v ČR/v rámci Evropy?
Celá geopolitická situace roku změnila pohled na dostupnost a ceny energií. Hlavní dopad solárního businessu je v udržitelnosti. Na světě je osm miliard lidí a pokud se nezačneme starat o udržitelnost, nevím, v jakém prostředí budou žít naše děti a jejich rodiny. Rok 2022 je z jedné strany nešťastným, na druhou stranu způsobil akceleraci solárního businessu, což je pro budoucnost naší planety důležitý krok. Je potřeba hledat správné obnovitelné zdroje, aby se celý kruh správně uzavřel.

Díky těmto novým posilám máme nyní v týmu přes 50 odborníků a zaměřujeme se na stabilizaci po rychlém růstu, digitalizaci procesů a efektivní řízené firmy.