Kdy a jak se v SOLSOL zrodila myšlenka na darování kompletní fotovoltaické elektrárny pro nemocnici na Ukrajině?

RO: SOLSOL v různé formě podporoval Ukrajinu a její obyvatele od začátku invaze - zapojovali jsme se do sbírek finančních i materiálních. V zimě se ukázalo, že Rusko cíleně ničí energetickou infrastrukturu a znemožňuje normální fungování klíčových zařízení, kterými jsou i nemocnice. A tak jsme se rozhodli, že přispějeme tím, v čem se vyznáme nejlépe - fotovoltaikou. Tamní zdravotnická zařízení jsou jinak odkázaná na agregáty, pro které se podle našich informací občas obtížně shání pohonné hmoty. Solární elektrárna oproti tomu vyrobí elektřinu spolehlivěji a levněji.

Proč jste vybrali právě Žitomir?

RO: Navázali jsme kontakt s ověřenou ukrajinskou nevládní organizací Eco Club Rivne, která má podobná zařízení výborně zmapovaná a ve spolupráci s nimi jsme vybrali vhodný objekt. Šestipatrová nemocnice v ukrajinském Žitomiru se ukázala jako ideální. Má jednoduchou střechu, relativně bezpečnou polohu a město Žitomir má transformaci obnovitelných zdrojů energie přímo ve svých strategických plánech. Samotná nemocnice pak poskytuje péči pro víc než 100 000 lidí z regionu.

Jaké parametry má tedy nainstalovaná FVE?

RO: Spočítali jsme, že se potřebujeme dostat na celkový výkon elektrárny 48 kWp, abychom zajistili třetinové pokrytí spotřeby elektřiny nemocnice. To znamenalo 128 panelů o výkonu 375Wp, střídače Growatt a konstrukčních prvky od firmy SL Rack, která se na daru podílela. Celková hodnota daru se v řeči peněz vyšplhala na 1,2 milionu Kč.

Jak složité bylo technologie na Ukrajinu dostat? Přeci jen je země ve válečném stavu a platí zde různá omezení..

RO: To je přesné. Doprava na Ukrajinu se ukázala jako oříšek. Měli jsme kamion plný technologií a o možnostech převozu jsme jednali i s Ministerstvem zahraničních věcí, které se nám pokoušelo vyjít vstříc. Přesto jsme řešili řadu administrativních nástrah. Nakonec se jako nejjednodušší varianta ukázala spolupráce s brněnským Nesehnutím, které pomohlo přes Humanitární koridor UA zajistit bezpečný a bezproblémový převoz přímo do Žitomiru.

Jak probíhala samotná montáž? Podíleli se na ní vaši technici?

RO: Instalaci jsme koordinovali na vzdálenost 1000 kilometrů. Naši technici sledovali online například zapojení, ukotvení nebo správné zajištění zátěží. Občas  jsme z průběžných fotek museli ukrajinské kolegy korigovat. Byl to nestandardní postup, ale vše dobře dopadlo. Elektrárna ode dneška funguje a my můžeme sledovat její provoz v reálném čase přes náš monitorovací systém přímo v Brně.

Co dál? Plánujete podobné akce i do budoucna?

RO: Rádi bychom svým příkladem ukázali cestu dalším dárcům z našeho odvětví, kteří mohou podpořit obnovu země a rovnou i její transformaci na zelenější energetiku. Příležitostí je na Ukrajině víc než dost. My jsme díky této akci získali know-how a kontakty, o které se rádi podělíme a určitě se do budoucna nebráníme další spolupráci.