Před dvěma lety jsme si v SOLSOLu dali za úkol přejít k čistší formě dopravy. Tento závazek stále bereme naprosto vážně. Po prvním elektromobilu BMW i3 pořízeném na konci roku 2018, se kterým máme skvělou zkušenost, přichází TM3 Long Range pro šéfa realizací. Po Tesle bude ještě letos následovat další elektromobil a hybrid. V průběhu příštího roku pak plánujeme nákup dvou hybridů a čtvrtého elektromobilu, čímž se veškerá naše firemní flotila osobních vozů stane nízkoemisní.

Předpokládaná roční úspora fosilního paliva dosáhne výše 8 000 litrů nafty, což odpovídá ekvivalentu 20 tun CO2.

Každý může začít u sebe.

Tesla

 

 

Plakátek

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie IV

Název projektu: Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti SOLSOL s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0016447

Jméno žadatele: SOLSOL s.r.o.

Termín realizace: 2020

Způsobilé výdaje: 450 000,- Kč

Dotace: 337 500,- Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu za účelem pokračování společnosti SOLSOL s.r.o. v přechodu k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu, který slouží k podnikatelským účelům společnosti žadatele