SOLSOL s.r.o. dlouhodobě pracuje na snížení uhlíkové stopy společnosti. Po instalaci fotovoltaického systému s baterií a nabíječkou plánuje přechod alespoň 50 % vozového parku na elektromobily do roku 2021. První elektromobil pořídila společnost v lednu 2019. Náklady na ujetý kilometr se pohybují kolem 0,4 Kč v zimě, kdy je dobíjen ze sítě, a k nule od března kdy jej dobíjí firemní baterie připojená na fotovoltaiku.


Projekt byl spolufinancování Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Akumulace energie.
Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010453