V rámci přechodu k elektromobilitě, plánované do roku 2022, jsme pořídili do SOLSOLu již třetí elektromobil. Naše firemní flotila se rozrostla o další Teslu TM3 Long Range.

Další krůček k firemní elektromobilitě

 

 

plakátek

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie IV

Název projektu: 3. fáze přechodu k elektromobilitě společnosti SOLSOL s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0016639

Jméno žadatele: SOLSOL s.r.o.

Termín realizace: 2020

Způsobilé výdaje: 450 000,- Kč

Dotace: 337 500,- Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu za účelem pokračování společnosti SOLSOL s.r.o. v přechodu k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu, který slouží k podnikatelským účelům společnosti žadatele